6 najlepszych sposobów na detoksykację organizmu

Naturalne metody detoksykacji organizmu. metoda wymuszonej diurezy

Przydziel dwie grupy kompleksu technologii detoksykacji (EA Łużnikow, EA Łużnikow, YuS Goldfarb):
A) stymulacja naturalnych procesów detoksykacji w łagodnych i umiarkowanych zatruciach (naturalna detoksykacja);

B) metody sztucznej detoksykacji organizmu w ciężkim zatruciu, które (zwłaszcza dializa sorpcyjna) mają wyraźniejszy efekt detoksykacyjny dzięki utworzeniu dodatkowego kanału eliminacji toksyn.

Zajęcia detoksykacyjne należy przeprowadzić dopiero po uzyskaniu danych laboratoryjnych, w tym danych dotyczących stężenia toksyny we krwi.

A) Naturalna detoksykacja organizmu. Metody wzmacniające naturalne systemy detoksykacji organizmu: terapia infuzyjna i transfuzyjna, hemodylucja, diureza wymuszona.
Terapia infuzyjna i transfuzyjna mające na celu wiązanie i neutralizację substancji toksycznych. W tym celu stosuje się następujące środki.
Albumina surowicy – wchodząc w interakcje z substancjami toksycznymi tworzy złożone nieaktywne związki fizjologiczne.
Świeżo mrożone osocze rodzime ma podobny efekt.
Hemodylucja ma na celu poprawę właściwości reologicznych krwi, normalizację hemodynamiki poprzez korektę objętości krwi krążącej, zmniejszenie traumatyzacji utworzonych elementów i zapobieganie agregacji erytrocytów. Jako rozcieńczalniki częściej stosuje się roztwory zastępujące osocze o ukierunkowanej detoksykacji lub działaniu hemodynamicznym.

metoda wymuszonej diurezy Ma na celu pobudzenie funkcji moczowej nerek oraz wyrównanie gospodarki wodno-elektrolitowej.

Trzy etapy:
a) wstępne obciążenie wodą (dożylna infuzja roztworów krystaloidów: 5% roztwór glukozy, roztwory soli fizjologicznej);
b) wprowadzenie leków moczopędnych (saluretyki: lasix, torsemid; akwaretyka: beckons, mocznik, octan potasu);
c) korekta składu elektrolitu.

metody detoksykacji organizmu

Metoda jest przeciwwskazana w przypadku zastoju w krążeniu płucnym i dyscyrkulacyjny obrzęk płuc, odwodnienie zewnątrzkomórkowe.

B) Metody sztucznej detoksykacji: enterosorpcja, metody sprzętowe (hemofiltracja, hemodializa, limfosorpcja, hemosorpcja pozaustrojowa, plazmafereza), pozaustrojowe połączenie narządów niejednorodnych.

Nie można pominąć, że wśród istniejące metody detoksykacji wyróżnia się metody detoksykacji zachowawczej (nieinwazyjnej) i chirurgicznej (inwazyjnej).

Metody zachowawczej terapii detoksykacyjnej: utlenianie elektrochemiczne, natlenianie hiperbaryczne, napromienianie krwi ultrafioletem, korekta leków.

Z rozwojem Chirurgia, rosnąca złożoność operacji zwiększa liczbę stanów wymagających pilnej i głębokiej detoksykacji. Przesądza to o konieczności zastosowania metod inwazyjnych (enteroterapia, dializa otrzewnowa, techniki pozaustrojowe).

Innymi słowy, na pierwszy krok w leczeniu niewydolności wątroby w endotoksykozie chirurgicznej w endotoksykozie chirurgicznej stosuje się infuzyjne metody detoksykacji i metody zachowawczej korekty homeostazy. Metody te są dobrze znane i opisane w literaturze (wymienione poniżej).

W strukturze leczenie zachowawcze niewydolności wątroby wielu autorów zaleca podkreślenie immunokorekcji w endotoksykozie chirurgicznej. W szczególności korekcja niedoboru odporności w przypadku ropnej infekcji jamy brzusznej może wyglądać następująco.

W ostatnich latach szczególną uwagę zwrócono na: aktywna taktyka detoksykacji chirurgicznej (pozaustrojowe, wyjaśnienie roli komórek macierzystych, terapia MARS, detoksykacja sorpcyjna dojelitowa, przeszczepy wątroby).

Enterosorpcja. Wśród sorpcyjnych metod detoksykacji ważne miejsce zajęła enterosorpcja (ES) różnymi sorbentami: poliwinylopirolidonem, węglem, krzemoorganicznym i innymi (A.A. Grinberg, I.V. Maev, I.I. Shimanko), a także łączna stymulacja enterocytów z jednoczesną enterosorpcją związki naturalne produkty do odżywiania jelit (“Nutrikhim”), wprowadzone w trybie płukania jelit (N.N. Kulikovsky).
Ocena jego immunokorekcyjnych efektów jest nadal przedmiotem badań.

К leki immunokorektywne RAASH w 2004 roku sformułował pewne wymagania (udowodniona skuteczność, bezpieczeństwo, ukierunkowane działanie, szybkość działania, efekt zależny od dawki, jasne parametry kontrolne). Enterosorbenty na bazie ligniny (polilifepan, filtrum-sti, entegnin), porowatych matryc krzemoorganicznych (enterosgel), glinokrzemianu (smecta, neosmectin), na bazie białej glinki (kaopectate), krzemoorganicznego (polysorb) i inne mają tę właściwość.
Główna wada enterosorbentów węglowych – brak stymulacji ruchliwości jelit w niedowładach (D.A. Demidov, 2005).

Enterosorbenty poliwinylowe (Enterodes, Enterosorb) praktycznie nie przewyższają aktywnością sorbentów węglowych i nie nadają się do zastosowania sondą.

READ
Ideały postaci kobiecej w różnych krajach świata

Sorbenty silikonowe skuteczny w zatruciach endogennych, w tym żółtaczce obturacyjnej (D.A. Demidov). Jednak, podobnie jak sorbenty węglowe, krzemiany, tlenek glinu, enterosorbenty celulozowe również nie normalizują perystaltyki jelit.

Wyczerpujący przez działanie (sorpcyjne, cytoprotekcyjne, stymulujące, antyseptyczne i odżywcze) mają pektyny.

Neosmektyna (per. No. LS-000472 z 08.07.2005) jest naturalnym enterosorbentem. Do enterosorpcja W ostatnim czasie niektórzy autorzy stworzyli i wykorzystują sondy oparte na nanotechnologii z bakteriobójczą powierzchnią sorbującą (V.M. Elinson), które pozwalają nie tylko zapewnić wprowadzenie mediów sorpcyjnych w trybie płukania, ale także wychwycić toksynę lipopolisacharydową na drodze sorpcji.

Taktyka enterosorpcja z powikłaniami operacji ratunkowych na narządach jamy brzusznej jest nadal dyskutowana. Jednocześnie istnieją już dość wyraźne zalecenia dotyczące taktyk detoksykacji.

W tym samym czasie strategia stosowania prawie wszystkich aktywne metody detoksykacji – dializa-filtracja, sorpcja (w tym enterosorpcja), plazmafereza, metody limfologiczne, terapia komórkowa, transplantacja – są szeroko dyskutowane.

Metody dializy-filtracji. Nowoczesne metody filtracji obejmują ultrafiltrację, hemofiltrację i hemodiafiltrację. Filtracyjne metody leczenia (ultrafiltracja UV, hemofiltracja GF i hemodiafiltracja HDF) są przeprowadzane w trybie usuwania płynu z łożyska naczyniowego. Proces zwiększonej filtracji płynu przez membranę półprzepuszczalną uzyskuje się poprzez zwiększenie podciśnienia (50-450 mm Hg) na zewnętrznej powierzchni membrany. Szybkość UV wynosi 1000–2500 ml/h lub więcej.

Izolacja UV przeprowadzane z przewodnieniem, gdy konieczne jest pilne usunięcie płynu z organizmu (obrzęk płuc, obrzęk mózgu). W krótkim czasie (30-60 min) następuje aktywne odwodnienie organizmu poprzez usunięcie 1500-3000 ml płynu z łożyska naczyniowego. W tym celu stosuje się dializatory i hemofiltry o wysokiej przepuszczalności wody. Z reguły po UV poprawia się oddychanie, znikają świszczący oddech, sinica i duszność.

Dzięki stworzeniu wysoce przepuszczalne folie do aktywnej detoksykacji zaczął aktywnie korzystać z GF i GDF. Jako roztwór zastępczy stosuje się specjalnie opracowany roztwór elektrolitu z dodatkiem glukozy i roztwór zastępujący osocze. Objętość uzupełnienia płynów w łożysku naczyniowym w jednym zabiegu wynosi od 9 do 60 litrów. Operację można prowadzić przez długi czas (6-72 godziny lub dłużej). Tryb GF ustawiany jest indywidualnie.
Trudności Gotowanie a przechowywanie dużej liczby roztworów zastępczych ogranicza rozprzestrzenianie się tej metody leczenia.

Na nowoczesne etap aktywnej detoksykacji, odwodnienie i korekta homeostazy w ostrej niewydolności wątroby i nerek, najczęściej stosuje się HDF. Operacja HDF składa się z jednocześnie wykonywanych HD i GF.

Porównując detoksykujący efekt dializy i filtracji, które opierają się na zasadach dyfuzji i konwekcji przenoszenia materii przez membranę, istnieje wyraźna różnica. W 5-godzinnej HD substancje nisko- i średniocząsteczkowe są usuwane z krwiobiegu w wyniku dyfuzji wzdłuż gradientu stężeń w ilościach, które zapewniają wystarczającą redukcję zatrucia azotemicznego (zgodnie z danymi klinicznymi i laboratoryjnymi). W przypadku stosowania filtracyjnych metod detoksykacji (HF, UV) usuwanie toksyn następuje w wyniku konwekcyjnego przechodzenia przez membranę, gdy ich stężenie w przesączu jest zbliżone do stężenia we krwi. Dlatego efekt detoksykacji jest wprost proporcjonalny do objętości otrzymanego ultrafiltratu.

Cząsteczki o średniej masie w zakresie 2000-5000 daltonów praktycznie nie pokonują membrany dializacyjnej wzdłuż gradientu stężeń, dlatego ich usunięcie jest możliwe tylko w przypadku wytworzenia zwiększonego ciśnienia filtracji. Aby zapewnić usunięcie z krwiobiegu nisko i (w wąskim zakresie) średniocząsteczkowych substancji toksycznych, łączy się dwa rodzaje leczenia – dializę i filtrację, czyli wykonuje się HDF.

operacja Izolowane UV pod względem efektu detoksykacji jest znacznie gorszy od innych metod chirurgicznych, dlatego jego stosowanie jest uzasadnione tylko wtedy, gdy konieczna jest doraźna korekta bilansu wodnego.

Separacja odbywa się za pomocą wirówki (metoda dyskretna) lub membran (plazfereza filtracyjna). Niezbędnym warunkiem plazmaferezy jest korekta zaburzeń wolemicznych związanych z utratą osocza (jednocześnie BCC jest uzupełniane roztworami zastępczymi). Odrębna plazmafereza wirówkowa (która jest częściej stosowana do zbierania różnych mediów ciała) wymaga plastikowych pojemników i wirówki z chłodzeniem. Membranowa plazmafereza filtracyjna wymaga specjalnego aparatu.

READ
Zajęcia jogi: dlaczego i kto powinien to robić

Dla dyskretnego plazmafereza krew pobiera się do plastikowego sterylnego pojemnika przez przezskórne nakłucie żył łokciowych. U pacjentów z wysokim CVP możliwe jest pobranie krwi z cewnikowanych żył podobojczykowych i szyjnych. W celu przyspieszenia eksfuzji i uzyskania odpowiedniego natężenia przepływu napływającej krwi stosuje się pompę rolkową.
Ekstrakcja plazmowa z pojemnika jest produkowany sekwencyjnie.

Do reinfuzji erytromasa za pomocą jednego systemu do transfuzji krwi.
Procedura przyjmowania krew do pojemnika z późniejszym wirowaniem powtarza się sekwencyjnie 5-7 razy, na sesję plazmaferezy – od 1000 do 1800-2000 ml osocza.

Podczas każdego stopniowe wirowanie pacjentowi podaje się roztwór substytucyjny osocza, który zapewnia objętościowe uzupełnienie krwi, zapobiega jej zagęszczaniu w łożysku naczyniowym, zaburzeniu stanu skupienia i zapobiega ewentualnym reakcjom kolaptoidalnym.

Filtracja i wirowa plazmafereza wymienna terapeutyczna z ostrą niewydolnością nerek ma następujące wskazania: wyraźna manifestacja kliniczna zespołu endogennego zatrucia, parametry kliniczne i biochemiczne charakterystyczne dla ostrej niewydolności nerek, nieskuteczność ogólnie przyjętej terapii zachowawczej, miejscowe i uogólnione powikłania ropne, postępujący wzrost toksyczności krwi, limfy, moczu, oznaczanie we krwi, limfie, płynie mózgowo-rdzeniowym toksyn bakteryjnych, paraprotein, krioglobulin i kompleksów immunologicznych, nadmierne gromadzenie trójglicerydów, bilirubiny, amoniaku, kreatyniny we krwi i limfie.

Z szorstkim zaburzenia elektrolitowe, powikłania krwotoczne, ciężka niedokrwistość, zgrubienie krwi (hematokryt powyżej 60) przed plazmaferezą, zaburzona homeostaza powinna zostać skorygowana.

Musi być zgodny ostrożność podczas plazmaferezy u pacjentów z nadwrażliwością na leki białkowe i leki.

Operacja plazmaferezy nie należy wykonywać, jeśli we krwi pacjenta wykryto antygen powierzchniowy wirusa zapalenia wątroby typu B.

Przygotowanie urządzenia do praca obejmuje obowiązkowe mycie filtra i linii przełączających (do 3000 ml) izotonicznym roztworem chlorku sodu z dodatkiem 5000 IU heparyny. Jest to konieczne, aby usunąć całą objętość powietrza z naczyń włosowatych filtra plazmowego, ponieważ w przeciwnym razie kinetyka procesu filtracji gwałtownie się zmniejszy.

Maszyny przeprowadzane w cyklu ciągłym według następującego schematu:
1) Krew z żyły pacjenta przez system rurociągów po zmieszaniu z roztworem antykoagulantu dostarczanym przez pompę do rurociągu dostaje się do rotora, gdzie jest dzielona na dwie frakcje – osocze i masę erytrocytów;

2) za pomocą oddzielnej pompy z wirnika erytromasa jest podawana do pojemnika, gdzie jest mieszana z izotonicznym roztworem chlorku sodu w objętości równej objętości usuniętego osocza, a następnie poddawana ponownej infuzji przez system transfuzji krwi.

Zmiana TMS, który mierzył klirensy substancji o masie cząsteczkowej do 5000, stwierdził, że podczas sorpcji dla cząsteczek o masie 200-1500 klirens jest wyższy niż dla cząsteczek o większej masie.

Redaktor: Iskander Milevsky. Data aktualizacji publikacji: 18.3.2021

Każdego dnia do naszego organizmu dostaje się ogromna ilość toksyn. Taka sama ilość wytwarzana jest w nas w procesie przemiany materii oraz w różnych chorobach. Sorbenty pomogą uporać się z ostrym i przewlekłym zatruciem – preparaty do „ogólnego oczyszczenia” organizmu

10 najlepszych sorbentów do oczyszczania organizmu

Sorbenty do oczyszczania organizmu mogą być potrzebne w nagłych przypadkach, np. przy infekcjach jelitowych, zatruciach alkoholowych i pokarmowych. Równie ważne są sorbenty do przewlekłego zatrucia, na które cierpi większość ludzi. Zła ekologia, niezrównoważone odżywianie, złe nawyki i przewlekłe choroby powodują, że nasz organizm nie radzi sobie z usuwaniem toksyn. W takim przypadku pomocne mogą być również sorbenty.

READ
Czy cięcie węglowodanów może skrócić twoje życie?

Ranking 10 najlepszych skutecznych i niedrogich sorbentów do oczyszczania organizmu według KP

Wspólnie z ekspertami wybraliśmy 10 najlepszych sorbentów do oczyszczania ciała. W naszej ocenie znalazły się sorbenty w postaci tabletek, proszków, żeli oraz roztworów doustnych. Niektóre preparaty bardziej nadają się do doraźnego oczyszczenia, inne do długotrwałego stosowania, np. podczas detoksu.

Sorbenty do oczyszczania organizmu można dobierać samodzielnie, ale lepiej najpierw skonsultować się z lekarzem, dietetykiem lub dietetykiem.

1. Aminosorb

Aminosorb

Sorbent pochodzenia naturalnego. Surowcem do jego produkcji jest chitozan, biopolimer będący częścią szkieletu krabów, krewetek i innych stawonogów morskich. Chitozan w postaci rozpuszczalnej w wodzie jest łatwo przyswajalny przez organizm, pomaga „wiązać” i usuwać toksyczne substancje oraz „zły” cholesterol, poprawia pracę wątroby i jelit. Aminosorb pomaga w przewlekłym i ostrym zatruciu, nadaje się do długotrwałego stosowania. Dostępny jako skoncentrowany roztwór do użytku wewnętrznego.

Przeciwwskazania: indywidualna nietolerancja składników, ciąża, okres karmienia piersią.

Zmęczenie, zły sen i przygnębiony nastrój mogą być objawami zatrucia, a na ratunek przychodzą różne metody detoksykacji.

2. Entegnin

Zakładka Entegnin.

BAA pochodzenia roślinnego na bazie ligniny (produktu obróbki drewna). Wiąże i usuwa substancje toksyczne różnego pochodzenia: alergeny, toksyny wirusowe i bakteryjne, sole metali ciężkich, pozostałości leków. Pomaga zatrzymać biegunkę, obniżyć poziom cholesterolu we krwi, hamuje aktywność wolnych rodników. Stanowi źródło błonnika pokarmowego i korzystnie wpływa na mikroflorę jelitową.

Przeciwwskazania: nadwrażliwość na składniki leku, ciąża, laktacja, zaparcia, nieżyt żołądka.

3. Norma fito-śluzowa

Fitomucil

Sorbent roślinny na bazie nasion psyllium i owoców śliwki 2 . Nie zawiera sztucznych dodatków i substancji modyfikowanych genetycznie 2 . Lek pomaga normalizować stolec, pozbyć się wzdęć, zaparć i biegunek 2. Sprzyja reprodukcji korzystnej mikroflory jelitowej oraz poprawia funkcjonowanie jelit – narządu filtrującego, który pełni ważną rolę w usuwaniu toksyn i toksyn. Produkowany w postaci proszku, z którego przygotowuje się roztwór do podawania doustnego.

Przeciwwskazania: ostre choroby zapalne i niedrożność przewodu pokarmowego, indywidualna nietolerancja składników.

naturalny skład; efektywność; minimalna liczba przeciwwskazań; Odpowiedni dla dorosłych i dzieci od 3 roku życia.

4. Polifepan

Polyphepan

Enterosorbent na bazie ligniny, produkt obróbki drewna. Skuteczny detoksykator, który może pomóc przy zatruciach pokarmowych, infekcjach jelitowych, zatruciach etanolem, solami metali ciężkich i innymi substancjami toksycznymi. Polyphepan jest również stosowany w leczeniu alergii pokarmowych i lekowych oraz przewlekłych zatruć, na przykład na tle dysbakteriozy, otyłości, niewydolności nerek i wątroby.

Przeciwwskazania: indywidualna nietolerancja, atonia jelit, zaostrzenie choroby wrzodowej żołądka i dwunastnicy, nieżyt żołądka.

5. Enterosgel

Enterosgel

Enterosorbent, który jest przepisywany na toksykozę, dysbakteriozę, ostre infekcje jelitowe, zatrucie alkoholem, sole metali ciężkich, leki 4 . Pomaga przy alergiach pokarmowych i lekowych, odpowiedni do zapobiegania zatruciom wśród pracowników w niebezpiecznych branżach 4 . Enterosgel mogą przyjmować osoby dorosłe, kobiety w ciąży i karmiące, dzieci od pierwszych tygodni życia. Dostępny w postaci pasty do podawania doustnego.

Przeciwwskazania: atonia jelit, indywidualna nietolerancja składników.

odpowiedni dla całej rodziny; wygodna forma uwalniania – wielu łatwiej jest wziąć pastę niż tabletki lub kapsułki.

może powodować nudności i zaparcia; przyjmowany jednocześnie zmniejsza wchłanianie innych leków.

6. Atoksyl

Atoksyl

Enterosorbent na bazie dwutlenku krzemu działa w przewodzie pokarmowym, wchłania i usuwa toksyny różnego pochodzenia: alergeny pokarmowe i lekowe, toksyny wirusowe i bakteryjne, szkodliwe produkty przemiany materii. Produkowany w postaci proszku do przygotowania roztworu. Jest stosowany w kompleksowej terapii infekcji jelitowych, zatruć pokarmowych, chorób alergicznych. Może być stosowany zewnętrznie do leczenia ran ropnych i owrzodzeń.

READ
11 ziaren, które powinieneś jeść, aby schudnąć i unikać

Przeciwwskazania: indywidualna nadwrażliwość na dwutlenek krzemu, niedrożność jelit, zaostrzenie choroby wrzodowej żołądka i dwunastnicy, ciąża i laktacja.

nawet niewielka ilość leku szybko i skutecznie usuwa toksyny; odpowiedni dla dorosłych i dzieci powyżej 1 roku życia; może być używany do użytku wewnątrz i na zewnątrz.

nie należy przyjmować jednocześnie z niektórymi lekami, w tym kwasem acetylosalicylowym, kwasem nikotynowym, symwastatyną.

7. Smekta

Smecta

Smecta to preparat pochodzenia naturalnego o właściwościach adsorbujących i przeciwbiegunkowych 5 . Działa w przewodzie pokarmowym, gdzie neutralizuje i „wiąże” bakterie, wirusy, alergeny pokarmowe i lekowe 5 . Pomaga przy ostrej i przewlekłej biegunce, dysbakteriozie, zgadze, wzdęciach 5 .

Przeciwwskazania: indywidualna nietolerancja składników, nietolerancja fruktozy, niedrożność jelit, zespół złego wchłaniania glukozy-galaktozy, niedobór sacharazy-izomaltazy.

pomaga przy biegunkach i innych zaburzeniach przewodu pokarmowego; odpowiedni dla dorosłych, dzieci od pierwszych tygodni życia, kobiet w ciąży i karmiących.

8. Enterodeza

Enterodesus

Sorbent dostępny jest w postaci proszku, z którego przygotowuje się roztwór do podawania doustnego. Enterody działają w przewodzie pokarmowym – wchłaniają i usuwają toksyny pochodzące z zewnątrz lub powstające w trakcie metabolizmu 6 . Lek jest przepisywany w zatruciu na tle ostrych chorób zakaźnych przewodu pokarmowego, niewydolności nerek i wątroby 6 .

Przeciwwskazania: indywidualna nietolerancja składników, z ostrożnością podczas ciąży i laktacji.

może powodować krótkotrwałe nudności i wymioty; specyficzny smak (który można poprawić sokami owocowymi i cukrem).

9. Filtrum-STI

Filtrum-STI

Sorbent w postaci tabletek, które zaleca się rozkruszyć przed użyciem. Substancją czynną jest hydrolityczna lignina, produkt obróbki drewna. Cząsteczki ligniny nie są wchłaniane przez organizm, ale gromadzą na swojej powierzchni patogenne wirusy i bakterie, mocznik, cholesterol, bilirubina, toksyny pokarmowe i lekowe. Lek jest przepisywany na ostre zatrucie alkoholem i związkami chemicznymi, na infekcje jelitowe, zatrucia pokarmowe, alergie na leki.

Przeciwwskazania: indywidualna nietolerancja składników, atonia jelit, wrzody żołądka i dwunastnicy.

odpowiedni dla dorosłych i dzieci od pierwszych tygodni życia; szybko usuwa toksyny z organizmu; niska cena w segmencie.

czasami powoduje zaparcia i reakcje alergiczne; tabletki należy zmiażdżyć przed użyciem, co nie jest zbyt wygodne.

10. Węgiel aktywny

węgiel aktywowany

Najsłynniejszy i jednocześnie niedrogi sorbent. Posiada wysokie właściwości adsorpcyjne, dzięki czemu skutecznie wchłania i neutralizuje toksyny roślinne, bakteryjne i zwierzęce, alkohol, leki, fenol oraz pochodne kwasu cyjanowodorowego. “Wiąże” niektóre produkty przemiany materii: bilirubinę, mocznik, cholesterol. Nie wchłania się w przewodzie pokarmowym i jest wydalany w postaci niezmienionej. Dostępny w postaci tabletek i proszku.

Przeciwwskazania: zmiany wrzodziejące i krwawienia z przewodu pokarmowego, atonia jelit, indywidualna nietolerancja. Zachowaj ostrożność podczas ciąży i laktacji.

jednorazowo musisz wypić dużą liczbę tabletek; nie nadaje się do długotrwałego stosowania, ponieważ wraz z toksynami usuwa z organizmu witaminy i minerały.

Jak dobrać sorbenty do oczyszczania organizmu

Jeśli twój lekarz nie przepisał ci określonego leku, zwróć uwagę na kilka parametrów:

  • wskazania do stosowania;
  • przeciwwskazania;
  • zdolność sorpcyjna (jaka ilość leku jest potrzebna do osiągnięcia efektu);
  • zdolność do wydalania z organizmu w niezmienionej postaci.

„Jako lekarstwo SOS na zatrucia, alkohol lub inne zatrucia lepiej wybrać lek o najwyższej zdolności sorpcyjnej”, mówi dietetyk Anna Batueva. – Najpopularniejszą i najbardziej znaną opcją grosza jest węgiel aktywny. Dobrze radzi sobie z zatruciem, ale dla skuteczności konieczne jest wypicie wystarczająco dużej liczby tabletek na raz. Ponadto węgiel aktywny nie jest bardzo wybredny: oprócz szkodliwych substancji zabiera ze sobą również przydatne mikroelementy. Dlatego nie nadaje się do długotrwałego użytkowania.

Smecta lub Enterosgel mają średnią pojemność sorpcyjną, Polysorb i Atoxil są największe. Oznacza to, że objętość jest tu mniejsza i łatwiej je pić. Jeśli mówimy o długotrwałym stosowaniu, na przykład podczas kursu detoksykacji, warto wybrać leki, które nie uszkadzają błon śluzowych przewodu pokarmowego – Enterosgel, Smecta, Polysorb.

READ
12 skutecznych ćwiczeń na każdy z czterech rodzajów pośladków

Liczy się forma uwalniania leku. Niektórym łatwiej jest przyjmować kapsułki i tabletki, innym proszki i żele, które trzeba rozcieńczyć w wodzie.

Recenzje lekarzy o sorbentach do czyszczenia ciała

Sorbenty są szeroko stosowane w praktyce medycznej. Lekarze przepisują te leki na zatrucia, infekcje jelitowe, choroby alergiczne, patologie żołądkowo-jelitowe. Ale jednocześnie eksperci przypominają, że sorbenty mają przeciwwskazania i mogą powodować niedobór witamin, minerałów i składników odżywczych. Dlatego lepiej skoordynować przyjmowanie leków z lekarzem, a przynajmniej nie brać ich zbyt długo.

Popularne pytania i odpowiedzi

Problemy z oczyszczaniem organizmu dotyczą wielu, zwłaszcza wiosną, kiedy wielu odczuwa załamanie i chce szybko nabrać formy. Nasi eksperci odpowiadają na popularne pytania: dietetyk Anna Batueva, kręgarz Uson Nazarov i dietetyk Evgenia Manushina.

Jak zrozumieć, że organizm potrzebuje oczyszczenia?

– Najczęstsze objawy – częste bóle głowy, osłabienie mięśni, chroniczne zmęczenie – są niespecyficzne i występują u większości „warunkowo zdrowych” osób. Możesz pomyśleć o zatruciu, jeśli do niespecyficznych objawów doda się inne:

• nietolerancja zapachów (kosmetyki, perfumy, dym tytoniowy);
• częste wysypki skórne, zapalenie skóry i trądzik;
• nietypowe reakcje na suplementy diety i leki;
• problemy z pamięcią i uwagą;
• obrzęk, bladość skóry.

Sorbenty pomogą uporać się z toksynami, ale lepiej nie ograniczać się do brania narkotyków, ale przejść przez program detoksykacji – kompleksowe oczyszczenie organizmu.

Jakie produkty nadają się do oczyszczania organizmu?

Istnieje wiele takich produktów, dlatego wymieniliśmy kilka z najbardziej skutecznych.

• Zielone warzywa liściaste – szpinak, sałata, seler, kapusta – dobrze oczyść wątrobę. Można je jeść na surowo, dodawać do przystawek, soków, sałatek.
• Czosnek ze względu na swój pikantny smak ozdobi wszelkie dania główne, wspomoże serce i wątrobę, oczyści organizm z toksyn.
• Cytryna jest dostawcą witaminy C dla organizmu. Można go jeść w plastrach, dodawać do wody wraz z miodem – taki napój gasi pragnienie dobroczynnymi właściwościami zdrowotnymi. Cytryna dodaje również pikanterii do sałatek i dań mięsnych.
• Zielona herbata. Jest o wiele zdrowszy niż czarna czy kawa. Jest źródłem antyoksydantów i katechin wspomagających pracę wątroby. Może również pomóc w pozbyciu się nadmiaru płynów.
• Burak jest najważniejszym produktem detoksykującym. Buraki są pomocnikiem układu pokarmowego, „ekspertem” w usuwaniu toksyn. Zaleca się pić świeży sok z tego warzywa, robić na jego bazie sałatki, gotować zupy. Jednak osoby z niezdrową wątrobą i jelitami powinny ostrożnie spożywać buraki.
• Imbir. Zawiera dużo olejku eterycznego, aminokwasów i witamin. Przyprawa stymuluje powstawanie soku żołądkowego i ułatwia wchłanianie pokarmu.
• Brązowy ryż to naturalny sorbent bez skutków ubocznych. Dzięki dużej ilości błonnika poprawia pracę przewodu pokarmowego. Najlepszym sposobem na jej przygotowanie jest gotowanie.

Czy można zastosować środki ludowe do oczyszczenia organizmu?

– Najpierw musisz zrozumieć, co oznacza „środki ludowe”. Jeszcze do niedawna modne było „oczyszczanie” sokiem z cytryny i olejem roślinnym. Ta kombinacja może być niebezpieczna nawet dla zdrowej osoby, nie mówiąc już o osobach z chorobami wątroby i przewodu pokarmowego. To samo można powiedzieć o ekstremalnym poście – odrzuceniu stałego pokarmu przez kilka dni. Dlatego przed użyciem jakiegokolwiek środka ludowego lepiej skonsultować się z dietetykiem.

Rating
( No ratings yet )
Like this post? Please share to your friends:
Trendy w modzie
Leave a Reply

;-) :| :x :twisted: :smile: :shock: :sad: :roll: :razz: :oops: :o :mrgreen: :lol: :idea: :grin: :evil: :cry: :cool: :arrow: :???: :?: :!: